Hur fungerar Cambridgedieten?

Cambridgedieten såg dagens ljus redan under 70-talet och det var professor Alan Howard vid det välkända lärosätet som var arkitekten bakom. Hur fungerar då denna diet och vad skiljer Cambridgedieten mot andra?

Man kan säga att denna diet är föregångare till alla andra dieter inom sfären VLCD - Very low calory diet . Detta innebär att man sätter sig på en väldigt kalorisnål meny och att man som max ska äta 800 kalorier varje dag. Detta är något som man måste hålla koll på. Menyn kan bli väldigt allehanda i och med det ringa intaget av kalorier; det gör ofta att man kompletterar med olika energibars, soppor och med olika typer av shakes.

Poängen är att balansera ett lägre intag av kalorier och kolhydrater och ändå att ge kroppen näring, energi, protein och syror för att den inte ska tappa i muskelmassa eller på annat sätt sluta att fungera som normalt.

Det är inte helt enkelt, men det finns två sätt som underlättar Cambridgedieten ur just denna synvinkel. Den ena är att dieten är tidsbegränsad och att man inte ska hålla på för länge - tre veckor brukar vara max. Det andra är att man får hjälp av en viktcoach som hjälper till att hålla koll på menyn och vad man får i sig.

Sett till det senare så är det också ganska givet att Cambridgedieten kostar pengar. En viktcoach och ett skräddarsytt program- utifrån din vikt och livsstil - bär en kostnad. Å andra sidan så får man också god effekt - redan efter någon vecka så rasar man i vikt och då tiden sedan summeras så har man inte sällan nått de mål man satt upp. Ur den synvinkeln så är dieten fullt fungerande; men detta säger dock tyvärr inte hela sanningen.

Många ökar i vikt efter avslutad diet

Det finns för- och nackdelar med denna typ av diet. Många kan sporras av att fortsätta sin viktnedgång och det innebär att Cambridge-modellen är en perfekt start. Ska du gå ner i vikt så kan du - genom denna diet - se ett resultat nästan per omgående; det kan i sin tur öka din motivation ytterligare. En svår sak i och med detta handlar emellertid om att du då måste återgå till en mer balanserad och normal kost igen.

Häri ligger också problemet. Många går upp till den ursprungsvikt man hade då dieten påbörjades - vissa ökar till och med i vikt. Och, för många handlar det om en viktuppgång i rent fett; detta som en följd av att ämnesomsättningen blivit lägre under de tre veckor som man kört dieten och att man efter dessa också får svårare att, så att säga, bränna bort det fett och de kalorier som plötsligt återigen börjar inmundigas.

Gör om kosten på ett mer långsiktigt sätt

Det som kan göra att man rekommenderar Cambridgedieten är det faktum att man får ett snabbt resultat. Kan man sedan kombinera denna viktnedgång med ett långsiktigt tänk och en plan inför framtiden så har man också goda möjligheter att nå - och behålla - den vikt man vill hamna på. Det som krävs är att man inser att den gamla livsstilen och den gamla kosten inte fungerat. Man kan inte återgå till att äta det som än gång skapade övervikten - istället måste man börja äta nyttigare mat och motionera mer och bättre. Först då kan Cambridgedieten nå sin fulla potential - för de allra flera så fungerar den bäst som ett rent startskott.

viktnedgång

4 Oct 2019