Fettsugning vanligt i dagens Stockholm

Om man ser till hur vårt samhälle kommit att förändras genom åren så kan man peka på att vi fäster en större vikt kring hur vi ser ut idag än vad fallet var förr. På gott och ont. Många pekar nämligen enbart på det ytliga och det konstgjorda som kommer i att ”se bra ut” men man glömmer här att det även finns en annan del av detta. Nämligen det faktum att många idag anstränger sig mer; man går på gym, man tränar genom att jogga och springa, man äter en bättre kost och man försöker undvika fett, socker och andra onyttigheter.

Kort sagt – i jakt på ett bättre utseende så får man på köpet också en sundare livsstil och i och med detta också en mer välmående kropp. Naturligtvis så ska man inte ta allting till det extrema och ett välmående handlar alltid om en kombination av in- och utsida; men vi menar att en strävan efter att se bättre ut inte är av ondo på samma sätt som många skeptiker pekar på.

Dock – och detta är viktigt att påpeka i en strävan efter sin egen målbild gällande sitt yttre. I vissa fall hjälper det inte med rätt träning och med rätt kost för att bli slankare och för att bli av med onödigt fett. Alla föds vi olika, vi har olika genetik och vi har därigenom helt annorlunda förutsättningar. För en del människor så räcker det med att byta kost och börja promenera för att bli slank och för att tappa de ansamlingar av fett som finns på vissa delar av kroppen – för andra så hjälper inte ens en sträng diet och en hårdare träning; på vissa delar av kroppen så finns det ändå kvar fett och där måste man använda sig av extern hjälp för att nå sina mål.

Man genomför vid sådana fall en så kallad fettsugning och det kan här handla om att man tar bort en dubbelhaka, att man suger bort fett från magen (kärlekshandtagen i synnerhet) eller från låren.

Fettsugning är ett bra komplement för många i Stockholm

En fettsugning är idag en säker metod som många kliniker – främst i Stockholm - både erbjuder och specialiserat sig på och det är i dagsläget heller ingenting som ger någon större uppmärksamhet. Det vill säga, en fettsugning idag är ingenting som är att anse som något speciellt och detta framförallt i Stockholm där dels – som sagt – utbudet är stort och där många också väljer att genomföra detta ingrepp.

Man ska dock tillägga gällande en fettsugning – oavsett vilken klinik man vänder sig till i Stockholm – att den aldrig ersätter vare sig bantning eller träning; fettsugning är att anse som ett väldigt bra komplement till detta och framförallt gällande de områden vi berört ovan.

Det är, helt enkelt, omöjligt att punktbränna bort fett från magen genom att göra fler dagliga situps. Där behöver man istället professionell hjälp och rekommenderat är då metoden fettsugning för bästa resultat.

21 Aug 2017