Det betyder KRAV på frukt, grönsaker och kött

Det sägs att om vi som är konsumenter börjar bli mer medvetna om hur vi föder upp djur och hur slakten går till, blir vi mer miljövänliga. Vi har kommit underfund med att det är oerhört energikrävande att föda upp djur, som först ska äta grödor som vi odlar, innan de går till slakten och blir vår föda. Om vi människor i stället äter mer växtbaserad mat, kräver det mycket mindre energiåtgång. Om man vill vara riktigt miljömedveten och hälsomedveten när det kommer till föda, borde man välja KRAV-märkt, men vad innebär det att något livsmedel är KRAV-märkt? Här går vi igenom de krav som KRAV-märkta produkter har för att få kalla sig KRAV-märkt.

KRAV-märkt innebär att varan måste vara närproducerat

Ett av de viktigaste kriterierna för en KRAV-märkning är att råvaran; grönsakerna, frukten och köttet är närproducerat. Det ska inte behöva transporteras långt ifrån konsumenten. Och det ska inte massproduceras för att få kallas KRAV-märkt. Men hur nära är ”närproducerat”? Tyvärr finns det inga sådana formella krav på avstånd, eller distans för att få använda denna term. 

Närproducerade livsmedel definieras av föreningen LivsmedelsSverige på Lantbruksu- niversitetet som ”mat som produceras, förädlas och konsumeras inom ett visst område där avsändaren framgår tydligt”. En ganska luddig beskrivning som lämnar till var och en att själv avgöra vad som är lokalt. Ordet närproducerat säger inget om vilka inköpta hjälpmedel som konstgödsel, djurfoder och bekämpningsmedel som använts eller hur livsmedlet transporterats eller lagrats. 

En som har tagit fram en definition för att ha något att gå efter är föreningen Bondens Egen Marknad, som använder regeln att maten ska komma från ett område inom en radie på 25 mil för att få kallas ”närproducerat”. Bönderna ska producera sina egna varor, inte bara vara leverantörer för jordbruksvaror. Trots definitionen på ”närproducerat” är inte det allt som ska till för att en vara ska få kallas KRAV-märkt. För alla varor som är färska och som ska få kallas KRAV-märkt måste ursprungslandet stå på de varorna.

Även varor som omöjligt är närproducerade kan bli KRAV-märkt

Det finns varor som omöjligt kan bli ”närproducerade” men som ändå får en KRAV-märkt-stämpel på sig, vad innebär det? Varor som kaffe, te och vissa viner kan inte produceras i Sverige, eller odlas. Hur kommer det sig att de ändå får en KRAV-märkning? Det är då livsmedlen är producerade på ekologisk grund, och ställer då krav på djuromsårg, hälsa, på socialt ansvar för dem som är anställda för att plocka varorna, producera varorna och vilken påverkan på miljön som framställningen har. Denna märkning är ett privat initiativ, men en god hjälp för de kunder som efterfrågar varor som görs på detta juste sätt. 

KRAV-märkning innebär att gjur får leva som för 100 år sedan

När det kommer till till exempel KRAV-märkt kött, som ibland dyker upp i våra köttdiskar, innebär att det att det är ett närproducerat kött i Stockholm. Alltså de bönder som har fött upp dessa djur har producerat sitt eget foder som de föder upp djuren med, inga kadaver som används till fodret som korna äter. De får vistas ute så mycket det bara går, och får ströva fritt, ungefär som vi tänker oss att korna gjorde för 100 år sedan. Bönderna undviker att transportera djuren långa vägar innan de slaktas. Tvärtom, kan många bönder ha egna slakterier på gården där korna föds upp.

4 Jun 2018