10 vanliga biverkningar av Coolsculpting

Enligt de studier som gjorts finns det inga kända långsiktiga risker eller komplikationer med Coolsculpting som fettreduceringsmetod. Det finns dock några vanliga biverkningar, som alla har gemensamt att de är övergående efter någon dag eller max upp till några veckor.

Allmänt obehag

Under den tid mellan 1 och 3 timmar som behandlingen utförs är det många patienter som rapporterar om en allmän obehagskänsla som kommer av nedkylningen. Det kan jämföras med den känsla som uppstår om man lägger en fryspåse på huden en längre tid. Denna obehagskänsla försvinner efter behandlingen.

Nypsmärta

Flera patienter har beskrivit behandlingen som att det känns som om de blir nypta eller dragna i huden. Även detta obehag försvinner när behandlingen är färdig.

Tillfälliga domningar

Flera kliniker menar att nerverna kan bli lite tilltufsade genom behandlingen, det rör sig dock inte om permanenta skador utan de blir bra igen efter senast ett par månader. Under denna tid är det flera patienter som upplevt obehag med tillfälliga domningar på området som behandlats.

Känselnedsättning

Även känselnedsättning kan uppstå på den behandlade ytan på grund av nervernas påverkan. Symptomet försvinner vanligtvis efter några veckor. Detta är en av de allra vanligaste biverkningarna som patienter besväras av efter Coolsculpting. Den hindrar dock vanligtvis inte patienten från att återgå till arbetet, sporta och leva som vanligt.

Stickande känsla

Vi har alla varit med om att få en stickande känsla någonstans i huden, man brukar säga att ”foten somnat” om känslan uppstår i foten. Vid Coolsculpting är det vanligt att man upplever en stickande känsla i det behandlade området. Symptomet brukar försvinna efter bara någon dag.

Trånghet

Att uppleva trånghet i huden kan kännas obehagligt och nästan lite skrämmande för flera patienter som inte tidigare upplevt något liknande. Trånghet kan jämföras med att känna att ”allt inte får plats”. Det kan vara en lättnad att veta att känslan är vanlig efter en Coolsculpting-behandling och att den är snabbt övergående.

Rodnad

Har man sett bilder, exempelvis i sociala medier, på människor som nyss genomfört behandlingen kanske man förfäras över det stora röda området. Att en viss rodnad uppstår på det behandlade området är vanligt. Hur intensivt rött det blir är individuellt. Hur länge rodnaden kvarstår varierar, men den brukar vara borta efter några veckor.

Blåmärken

Har man lätt att få blåmärken finns risken att det uppstår även efter denna behandling. Blåmärken försvinner inom sinom tid. Även här kan det vara individuellt hur länge de kvarstår.

Ömhet

Att känna ömhet på den behandlade området är vanligt förekommande. Symptomet kan sitta i upp till några veckor.

Svullnad

Har man genomfört en behandling för att förminska fettansamlingar så kan det kännas extra obehagligt att se det aktuella området svullna och bli än större. Svullnad är en vanlig biverkning och räkna med att både svullnaden måste hinna lägga sig, och kroppen måste få arbeta med att transportera bort döda fettceller, innan du kan se ett resultat av behandlingen. Svullnaden kan sitta i upp till några veckor.

7 Mar 2017